Quay Lại

ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY - NHẬN NGAY SSR HO-OH

12-07-2022

Thử thách 7 ngày 7 đêm đăng nhập nhận quà liên tiếp, không ngừng nghỉ. Gét gô!!

Quà FREE đây các HLV ơiiiii. Chỉ cần đăng nhập là có quà ngon, SSR miễn phí thì còn gì bằng 

Ngày 1: Xu Pokemon Bạc x10

Ngày 2: Kim Cương x300

Ngày 3: CD Writer x300

Ngày 4: Pokemon Tự Chọn SR x1

Ngày 5: Super Ball x10

Ngày 6: Vé Rút Thưởng Giới Hạn x5

Ngày 7: Pokemon Ho-Oh SSR

Các HLV thấy sao? Quà nhiều thế này mà không nhận kèo thì phí lắm đấy! CHIẾN NGAY!!