Quay Lại

09H00 NGÀY 12/07 - MEGA ĐẠI CHIẾN CHÍNH THỨC RA MẮT

12-07-2022

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng ngày Sumi mong chờ nhất cũng đã đến. Khởi động máy chủ mới bằng việc đua TOP lực chiến nào!!

Các máy chủ sẽ mở:

       - S1: Mega1

       - S2: Mega2

       - S3: Mega3

       - S4: Mega4

       - S5: Mega5

       - S6: Mega6

       - S7: Mega7

       - S8: Mega8

       - S9: Mega9

       - S10: Mega10