Quay Lại

CẤP VIP VÀ QUYỀN LỢI CỦA VIP

11-07-2022

        Các vị huấn luyện viên thân mến,

        Sumi xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho các huấn luyện viên. Trong trò chơi, các vị huấn luyện viên có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện "Nạp" --> chọn "VIP" nhé.

 

        Chi tiết đặc quyền VIP

Cấp VIP

Kim Cương Cần Nạp

VNĐ

(ước tính)

Quà VIP

VIP1

0

Nạp bất kỳ

02 quà Scizor

03 xu Pokémon Bạc

Mỗi ngày được mua Thể lực 2 lần,

mua Vàng 15 lần.

VIP2

300

100.000

03 Scizor

20 Nước EXP-II

01 Set Sushi

Mở khóa tính năng tự động bắt Pet,

mở khóa tính năng TM.

Mỗi ngày được mua Thể lực 3 lần,

mua vàng 16 lần.

VIP3

1000

360.000

04 Scizor

05 Super Ball

10 Xu Pokémon Bạc

Mỗi ngày được mua Thể lực 3 lần,

mua vàng 17 lần.

VIP4

2000

720.000

01 Scizor Bản năng thường Lv.3

160 Mảnh Scizor

01 Sushi cuộn

Mỗi ngày được mua Thể lực 3 lần,

mua vàng 18 lần.

VIP5

3000

1.200.000

01 Scizor Bản năng thường Lv.4

160 Mảnh Scizor

01 Sushi cuộn

Mỗi ngày được mua Thể lực 4 lần,

mua vàng 19 lần.

VIP6

5000

1.800.000

01 Scizor Bản năng tùy ý Lv.5

200 Mảnh Scizor

02 Sushi cuộn

Mỗi ngày được mua Thể lực 4 lần,

mua vàng 20 lần.

VIP7

7000

2.500.000

01 Chiến ý Tím

02 Chiến ý Xanh

150 Tăng sao CD Writer

Mỗi ngày được mua Thể lực 5 lần,

mua vàng 21 lần.

VIP8

10000

3.600.000

01 Mega Scizor Dũng cảm Lv.3

01 Ditto Tinh anh

03 Ultra Ball

Mỗi ngày được mua Thể lực 5 lần,

mua vàng 22 lần.

VIP9

15000

5.400.000

03 Ditto Tinh anh

100000 Vàng

Mỗi ngày được mua Thể lực 6 lần,

mua vàng 23 lần.

VIP10

30000

10.800.000

01 Mega Scizor Siêu Dũng cảm Lv.3

01 Ditto Tinh anh

Mỗi ngày được mua Thể lực 7 lần,

mua vàng 24 lần.

VIP11

60000

21.600.000

30 Vé Rút thưởng giới hạn

10 Master Ball

10 Beast Ball

Mỗi ngày được mua Thể lực 8 lần,

mua vàng 25 lần.

VIP12

100000

36.000.000

01 Mega Scizor Bản năng Thường Lv.5 (Chọn)

01 Ditto Tinh anh

Mỗi ngày được mua Thể lực 9 lần,

mua vàng 26 lần.

VIP13

180000

65.000.000

02 Chiến Ý cam.

200 Tăng sao CD Writer

05 Ditto Tinh anh

Mỗi ngày được mua Thể lực 10 lần,

mua vàng 27 lần.

VIP14

300000

108.000.000

01 Túi SSR Chọn (Bản năng Flash Lv.5)

260 Tăng sao CD Writer

05 Ditto Tinh anh

Mỗi ngày được mua Thể lực 11 lần,

mua vàng 28 lần.