Quà Nhập Học
Nạp Liên Tục 100K
Thể Lệ
x5
x2
x10
x1
Chưa mở
x5
x20
x10
x1
Chưa mở
x5
x2
x10
x1
Chưa mở
x5
x20
x10
x1
Chưa mở
x5
x2
x10
x1
Chưa mở
HUẤN LUYỆN VIÊN SỐ 1
Nạp Liên Tục 200K
x10
x1
x5
x200
Chưa mở
x10
x2
x5
x200
Chưa mở
x10
x2
x5
x200
Chưa mở
x10
x2
x5
x200
Chưa mở
x10
x3
x3
x200
Chưa mở
Quà Thưởng Học Viện