Chúc mừng BATMAN nhận được Giftcode Trăng Sáng Chúc mừng Bejin nhận được Giftcode Bán Nguyệt Chúc mừng Bejin nhận được Giftcode Trăng Sáng
Số lượt quay còn lại: 0
Thêm Lượt
Quay 1 Lần
Quay 10 Lần
TÍCH LŨY TOÀN DÂN
Tổng lượt tích lũy: 842398
50,000
x300
x5
x2
x5
x10K
100,000
x500
x5
x2
x5
x10K
300,000
x700
x5
x2
x5
x10K
500,000
x900
x5
x2
x5
x20K
800,000
x1.2K
x10
x2
x5
x50K
QUÀ TÍCH LŨY QUAY SỐ
VUI TRUNG THU
QUÀ BÁN NGUYỆT
TÍCH LŨY 50 LƯỢT
Chưa đạt
x60
x3
x10
x1M
QUÀ SẮC ĐÊM
TÍCH LŨY 200 LƯỢT
Chưa đạt
x80
x7
x5
x1
QUÀ LUNG LINH
TÍCH LŨY 500 LƯỢT
Chưa đạt
x1
x5
x5
x3
QUÀ ĐÊM MÁT
TÍCH LŨY 1000 LƯỢT
Chưa đạt
x1
x500
x10
x1
QUÀ TRĂNG SÁNG
TÍCH LŨY 1500 LƯỢT
Chưa đạt
x1
x10
x10
x1
ĐĂNG NHẬP NGÀY
1
ĐĂNG NHẬP NGÀY
3
ĐĂNG NHẬP NGÀY
5
ĐĂNG NHẬP NGÀY
7
ĐĂNG NHẬP NGÀY
9