Hiện đã có: 304603 Trainer Báo Danh
10,000 Đăng Ký
Kanto
x10
x10K
x1
x10
25,000 Đăng Ký
Johto
x20
x20K
x1
x20
35,000 Đăng Ký
Hoenn
x40
x40K
x1
x40
50,000 Đăng Ký
Sinnoh
x60
x60K
x1
x10
75,000 Đăng Ký
Isshu
x100
x100K
x1
x1
Hi, Khách
Hướng dẫn
Phần Thưởng
Chào mừng các nhà huấn luyện đã đến với minigame Đại Chiến Mega. Đăng nhập tìm kiếm lượt chơi, cơ hội để các nhà huấn luyện sở hữu những phần quà cực kỳ giá trị và hấp dẫn duy nhất tại đây.

Cùng tham gia nào!!!!!

Mega 0
Số lượt chơi: 0
Bắt đủ 5 pokemon
0
0
0
0
0
Chưa đạt
x20
x100
x2
x20
Bắt đủ 4 pokemon
0
0
0
0
Chưa đạt
x10
x2
x1
x2
Bắt đủ 3 pokemon
0
0
0
Chưa đạt
x10
x2
x1
x2
Pikachu